155393608341122

I Klindt & Partners har vi store visioner. 

Vi vil være med til at ændre vores samfund. Der er alt for mange mennesker, der ikke får og tager plads til at bidrage med al den værdi de har. Vi vil skabe en overgang. Vi vil bidrage til at vi bevæger os fra: 

Mål til Mening

Ego til Essens. 

Frygt til Kærlighed. 

Fra skam til Tillid

For at gøre det, vil vi sætte kvinder fri. Kvinder der holder sig selv tilbage. Kvinder der er bange for at være for meget, for selvoptagne, forkerte. De kvinder, vil vi sætte fri af andres og egne begrænsninger. 

Det gør vi ved at lære dem at mærke, at de er Værdifulde som dem de er. 

IMG_1846

Hvis vi vil ha en verden, hvor der også er plads til os der er lidt bange for at bidrage som dem vi er, os der har brug for tid til at mærke vores holdning, og brug for tryghed til at turde sige vores mening højt, så har vi brug for 2 ting:

For det første har vi brug for at lære at styrke os selv indefra, så vi kan finde mod til at gøre det vi er bange for, stå ved os selv, og bidrage som dem vi er. 

For det andet har vi brug for at støtte og heppe på alle de andre. På dem der tør endnu mindre end os selv. På dem der føler sig endnu mere forkerte end vi gør. 

Når vi gør det første, så kan vi gøre endnu mere af det andet. Og så er vi faktisk allerede i gang med, at gøre verden til et sted, hvor flere af os kan bidrage som dem vi er. 

Stifter af Klindt & Partners, Rikke Klindt

Følg os på Instagram